O expedici Dağlıq Qarabağ


Základní info:

  • pattern: usmíření Arménů a Ázerů

  • pointa: Exotika, woe!

  • pokřik: Manrashakaravazamanavcharakanoutioun!
logo

Hlavní výzkumné úkoly:

  • Komparace vlivu nadměrné konzumace arménského koňaku u ázerského a českého etnika.
  • Usmíření znepřátelených stran ve věci Náhorního Karabachu
  • Vyjednání odevzdání Náhorního Karabachu do správy Československé anarchistické federace

Náplň expedice:

Semestr se se semestrem sešel a pod dojmem mimořádných badatelských úspěchů expedice Plukovník jsme se rozhodli uspořádat další komplexně geografickou expedici. Tentokráte s výrazným zaměřením na politickou geografii. Geopolitický expediční záměr pochází samozřejmě z hlavy prof. RNDr. Petra Dostála, Ph.D. M.A., ale samotné expedice se bohužel nemůže přímo účastnit z důvodu chronického nachlazení, které získal onoho mrazivého dne v ulicích Pyongyangu na pohřbu Kim Čong-Ila. Náhorní Karabach hraje prim na jeho geopolitické šachovnici. Záměr získat nové území pod správu některé československé organizace nosí v hlavě prof. RNDr. Petr Dostál, Ph.D. M.A. už od ztráty Zakarpatské Ukrajiny v r. 1939. Nyní získává tato idea reálnou šanci na uskutečnění.


All your base are belong to us

HOME